Home

team

Wie zijn wij

Stichting Budget is in 2004 opgericht met als doel mensen langdurig en intensief te ondersteunen bij het beheer van hun financiën. Inwoners van Haarlem en omgeving kunnen bij ons terecht voor beschermingsbewind, inkomensbeheer en budgetbeheer. Onder leiding van meewerkend directeur Ingrid Boon bieden wij ondersteuning aan meer dan zeshonderd cliënten.

Sinds 2008 is onze stichting lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Dit betekent dat zowel onze dienstverlening als onze bedrijfsvoering aan strenge kwaliteitseisen voldoen.

Postadres
Postbus 4246
2003 EE Haarlem
023 – 5572156

Bezoek uitsluitend op afspraak
Zenegroenkade 3
2015 KV Haarlem

Coronavirus
Als bewindvoerder hebben wij veel te maken met mensen met een kwetsbare gezondheid. Om deze mensen te beschermen hebben wij besloten om de adviezen van het RIVM strikt te volgen. Op dit moment zullen wij geen persoonlijk contact hebben, dus geen huisbezoeken afleggen en geen klanten op ons kantoor ontvangen. Beeldbellen behoort wel tot de mogelijkheden.

Wij zijn uiteraard gewoon bereikbaar via telefoon en e-mail.

Beschermingsbewind

Mensen die lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen, kunnen door de kantonrechter

Lees meer..

Inkomensbeheer

Mensen die moeite hebben met het regelen van hun financiële zaken, kunnen Stichting Budget machtigen dit voor hen te doen.

Lees meer..

Budgetbeheer

Mensen voor wie het betalen van hun maandelijkse rekeningen (huur, energie, zorgverzekering etc.) problematisch is

Lees meer..