Wie zijn wij?

Stichting Budget is in 2004 opgericht met als doel mensen langdurig en intensief te ondersteunen bij het beheer van hun financiën. Inwoners van Haarlem en omgeving kunnen bij ons terecht voor beschermingsbewind, inkomensbeheer en budgetbeheer. Onder leiding van meewerkend directeur Ingrid Boon bieden wij ondersteuning aan meer dan zeshonderd cliënten.

Ingrid Boon

Sinds 2008 is onze stichting lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Per 1 januari 2021 bekend onder de naam Horus, de grootste branchevereniging van wettelijk vertegenwoordigers en inkomensbeheerders. Dit betekent dat zowel onze dienstverlening als onze bedrijfsvoering aan strenge kwaliteitseisen voldoen.