Beschermingsbewind

Mensen die lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen, kunnen door de kantonrechter onder bewind worden gesteld. Ook bij problematische schulden is dit een mogelijkheid. Stichting Budget kan dan tot bewindvoerder worden benoemd. Vanaf het moment dat het bewind door de kantonrechter is uitgesproken, is Stichting Budget verantwoordelijk voor het geld en de overige bezittingen van de cliënt.

Dit betekent dat de stichting de bankrekening(en) beheert, de vaste lasten betaalt en de post van instanties ontvangt en behandelt. Ook het declareren van ziektekosten en de aangifte inkomstenbelasting behoren tot de taken van de bewindvoerder. In geval van permanente opname in een zorginstelling regelt Stichting Budget de opzegging van de huur of de verkoop van de woning en alles wat daarbij hoort (zie Diensten/Tarieven).

Als bewindvoerder is de stichting verplicht jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan de kantonrechter en (indien mogelijk) aan de cliënt. De cliënt kan thuis via internet meekijken op de beheerrekening of iedere maand per post een bankafschrift ontvangen.