Inkomensbeheer

Mensen die moeite hebben met het regelen van hun financiële zaken (zonder problematische schulden), kunnen Stichting Budget machtigen dit voor hen te doen. Beide partijen tekenen dan het Contract Inkomensbeheer. Hierin zijn ieders rechten en plichten vastgelegd. Daarnaast tekent de cliënt een volmacht. Op basis van het contract en de volmacht opent de stichting op naam van cliënt een nieuwe bankrekening (beheerrekening). Deze wordt door Stichting Budget beheerd.
Het inkomen komt op de beheerrekening binnen en de vaste lasten (huur, energie, zorgverzekering etc.) worden er van betaald.

Wekelijks of maandelijks maakt de stichting een afgesproken bedrag (leefgeld) over naar een bankrekening die de cliënt zelf beheert. Verder ontvangt en behandelt Stichting Budget de post van instanties voor de cliënt. De cliënt kan thuis via internet meekijken op de beheerrekening of iedere maand per post een bankafschrift ontvangen.