Diensten/Tarieven

Diensten en tarieven

Onze tarieven zijn vastgesteld conform de richtlijnen van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). Mensen met een inkomen op bijstandsniveau kunnen voor de kosten van beschermingsbewind in de meeste gevallen in aanmerking komen voor gemeentelijke bijzondere bijstand. Een lijst van onze diensten en tarieven kunt u hiernaast donwnloaden.

Postadres
Postbus 4246
2003 EE Haarlem
023 – 5572156

Bezoek uitsluitend op afspraak
Zenegroenkade 3
2015 KV Haarlem