Budgetbeheer

ing-mir

Budgetbeheer

Mensen voor wie het betalen van hun maandelijkse rekeningen (huur, energie, zorgverzekering etc.) problematisch is, kunnen Stichting Budget machtigen dit voor hen te doen. Beide partijen tekenen dan het Contract Budgetbeheer. Hierin zijn ieders rechten en plichten vastgelegd. Daarnaast tekent de cliënt een volmacht. Op basis van het contract en de volmacht opent de stichting op naam van cliënt een nieuwe bankrekening (beheerrekening). Deze wordt door Stichting Budget beheerd. Het inkomen komt op de beheerrekening binnen en de vaste betalingen worden er van afgeschreven. Post van instanties blijft de cliënt thuis ontvangen.
Extra te betalen rekeningen stuurt de cliënt zelf door naar Stichting Budget. Wekelijks of maandelijks wordt door de stichting een afgesproken bedrag (leefgeld) overgemaakt naar een bankrekening die de cliënt zelf beheert. De cliënt kan thuis via internet meekijken op de beheerrekening of iedere maand per post een bankafschrift ontvangen.

Postadres
Postbus 4246
2003 EE Haarlem
023 – 5572156

Bezoek uitsluitend op afspraak
Zenegroenkade 3
2015 KV Haarlem

Coronavirus
Als bewindvoerder hebben wij veel te maken met mensen met een kwetsbare gezondheid. Om deze mensen te beschermen hebben wij besloten om de adviezen van het RIVM strikt te volgen. Op dit moment zullen wij geen persoonlijk contact hebben, dus geen huisbezoeken afleggen en geen klanten op ons kantoor ontvangen. Beeldbellen behoort wel tot de mogelijkheden.

Wij zijn uiteraard gewoon bereikbaar via telefoon en e-mail.