Budgetbeheer

Budgetbeheer

Telefonisch contact
Wilt u uzelf of iemand anders aanmelden, neemt u dan telefonisch contact met ons op. Aan de hand van uw verhaal kunnen wij vaststellen of u aan het juiste adres bent. Als dit niet het geval is, kunnen wij u misschien doorverwijzen naar een andere instantie.

Intakeformulier
Het intakeformulier dient u volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen naar ons op te sturen. Hiermee krijgen wij feitelijk inzicht in uw financiële situatie en levensomstandigheden. Onvolledige inzendingen nemen wij niet in behandeling.

Beoordeling
Aan de hand van de gegevens op het intakeformulier zetten wij de maandelijkse inkomsten en uitgaven op een rij. Als deze met elkaar in balans zijn, én u bent goed gemotiveerd, dan kunnen wij in principe met het budgetbeheer beginnen. Mocht blijken dat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten, dan zal dit eerst moeten veranderen. Zo mogelijk geven wij u hierover advies.

Ondertekening
Wij nemen contact met u op voor een afspraak om de praktische uitvoering van het budgetbeheer te bespreken. Worden we het eens, dan tekent u het contract en de machtiging(en) die Stichting Budget nodig heeft om namens u te kunnen optreden.

Postadres
Postbus 4246
2003 EE Haarlem
023 – 5572156

Bezoek uitsluitend op afspraak
Zenegroenkade 3
2015 KV Haarlem

Coronavirus
Als bewindvoerder hebben wij veel te
maken met mensen met een kwetsbare
gezondheid. Om deze mensen te
beschermen hebben wij besloten om de
adviezen van het RIVM strikt te volgen.
Op dit moment zullen wij geen persoonlijk
contact hebben, dus geen huisbezoeken
afleggen en geen klanten op ons kantoor
ontvangen. Beeldbellen behoort wel tot
de mogelijkheden.

Wij zijn uiteraard gewoon bereikbaar
via telefoon en e-mail.