Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Telefonisch contact
Wilt u uzelf of iemand anders aanmelden, neemt u dan telefonisch contact met ons op. Aan de hand van uw verhaal kunnen wij vaststellen of u aan het juiste adres bent. Als dit niet het geval is, kunnen wij u misschien doorverwijzen naar een andere instantie.

Persoonlijke kennismaking
Soms is het wenselijk om persoonlijk kennis te maken voordat de schriftelijke aanmelding plaatsvindt. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek bij ons op kantoor of bezoeken u thuis.

Intakeformulier
Het intakeformulier dient u volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen naar ons op te sturen. Hiermee krijgen wij feitelijk inzicht in uw financiële situatie en levensomstandigheden. Onvolledige inzendingen nemen wij niet in behandeling.

Beoordeling
Aan de hand van de gegevens op het intakeformulier en de informatie die wij via het telefonische contact of de persoonlijke kennismaking hebben gekregen, beoordelen wij of wij ons bereid kunnen verklaren het beschermingsbewind op ons te nemen.

Verzoekschrift rechtbank
Samen met het intakeformulier stuurt u het ingevulde ‘Verzoekschrift onderbewindstelling’ naar ons op, zo nodig met daarbij een medische verklaring. Wij zorgen voor een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie en sturen het verzoekschrift met bijlagen (inclusief onze bereidverklaring) door naar de rechtbank.

Terechtzitting of bezoek
In een terechtzitting hoort de kantonrechter alle betrokkenen en stelt vast of een beschermingsbewind wenselijk is. Is de persoon om wie het gaat niet in staat te verschijnen,
dan wordt deze in sommige gevallen door een griffier bezocht. De onderbewindstelling en de benoeming van Stichting Budget tot bewindvoerder worden formeel vastgelegd in een beschikking.

Overdracht
Wij nemen contact met u op voor een afspraak voor de overdracht.
We bespreken dan de praktische uitvoering van het beschermingsbewind en maken hierover afspraken.

Postadres
Postbus 4246
2003 EE Haarlem
023 – 5572156

Bezoek uitsluitend op afspraak
Zenegroenkade 3
2015 KV Haarlem

Coronavirus
Als bewindvoerder hebben wij veel te
maken met mensen met een kwetsbare
gezondheid. Om deze mensen te
beschermen hebben wij besloten om de
adviezen van het RIVM strikt te volgen.
Op dit moment zullen wij geen persoonlijk
contact hebben, dus geen huisbezoeken
afleggen en geen klanten op ons kantoor
ontvangen. Beeldbellen behoort wel tot
de mogelijkheden.

Wij zijn uiteraard gewoon bereikbaar
via telefoon en e-mail.