Aanmelden

Aanmelden

Naam

Email

Telefoonnummer

Bericht

LET OP: Voor een volledige aanmelding hebben wij een ingevuld intakeformulier nodig.
Deze vindt u rechts boven op deze pagina.

Postadres
Postbus 4246
2003 EE Haarlem
023 – 5572156

Bezoek uitsluitend op afspraak
Zenegroenkade 3
2015 KV Haarlem

Coronavirus
Als bewindvoerder hebben wij veel te
maken met mensen met een kwetsbare
gezondheid. Om deze mensen te
beschermen hebben wij besloten om de
adviezen van het RIVM strikt te volgen.
Op dit moment zullen wij geen persoonlijk
contact hebben, dus geen huisbezoeken
afleggen en geen klanten op ons kantoor
ontvangen. Beeldbellen behoort wel tot
de mogelijkheden.

Wij zijn uiteraard gewoon bereikbaar
via telefoon en e-mail.